SKIN CAVIAR

ESSENCE-IN-LOTION

鱼子精华紧致精粹露

节日献礼巧思

尽享华丽假日 沉浸臻爱奢宠

SKIN CAVIAR

LUXE CREAM

鱼子精华琼贵面霜

SKIN CAVIAR

EYE LIFT CREAM

鱼子精华琼贵眼霜

SKIN CAVIAR

LUXE SLEEP MASK

鱼子精华琼贵睡眠面膜

进入

LA PRAIRIE 的世界

La Prairie 莱珀妮品牌精髓